Zadzwoń i zamów!
+48 575 580 102
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PICCO BELLO

 1. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w garderobie.
 2. Firma ma prawo odmowy wykonania usługi w następujących sytuacjach:
  • odzież jest zanieczyszczona w sposób budzący powszechna odrazę
  • jest podejrzenie, że odzież jest zakażona
  • klient zażąda wykonanie usługi nie zgodnie z oznaczeniem na metce
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że usługa może uszkodzić lub zniszczyć garderobę
 3. Firma zastrzega sobie prawo obcięcia guzików i ozdób przed przyjęciem jak i w trakcie czyszczenia i prasowania garderoby.
 4. W przypadku rozpuszczenia się guzików w procesie prania i prasowania które spowodują zabrudzenie garderoby firma nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Firma nie gwarantuje usunięcia zabrudzeń gdy:
  • w momencie przyjmowania garderoby Firma poinformuje klienta, iż ze względu na rodzaj zabrudzenia usunięcie może być niemożliwe
  • w każdym innym momencie nawet w przed samym procesem czyszczenia jeżeli pralnia telefonicznie poinformuje klienta, iż ze względu na ich rodzaj zabrudzenia, usunięcie może być niemożliwe
 6. Firma wykonuje usługę czyli pranie i prasowanie zgodnie z oznaczeniem na metce określający sposób prania i prasowania odzieży. Ubrania nie posiadające oznaczenia na metce - usługę wykonujemy wyłącznie na odpowiedzialność klienta i za jego zgodą.
 7. Na wyłączną odpowiedzialność klienta czyścimy i prasujemy odzież:
  • gdy brak jest oznakowania producenta o sposobie czyszczenia i prasowania
  • gdy posiada plamy niewiadomego pochodzenia , uprzednio startymi lub zapieranymi
  • z aplikacjami z koralikami i cekinów itp.
 8. Firma nie bierze odpowiedzialności:
  • za wady ukryte ujawnione w trakcie usługi to jest prania i prasowania.
  • wskutek błędnej informacji zamieszczonej na metce przez producenta i powstałe szkody w wyniku czyszczenia i prasowania.
 9. Opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem firmy.
 10. Darmowa usługa transportu przysługuje przy minimalnej kwocie zamówienia 60 zł na terenie Szczecina. W innych przypadkach cena transportu do ustalenia.
 11. Jakość usługi należy sprawdzić w chwili odbioru garderoby.
 12. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla Klienta będzie wartość adekwatna do jej wartości, ale nie większa niż -5 –krotnej ceny za wykonaną usługę.
 13. Garderoba nie odbierana przez 1 miesiąc od daty przyjęcia zostanie oddana na cele charytatywne.